Medlemmer: Varamedlemmer:
1. Tor Gunnar Henriksen  1. Silje Irene Johnsen
2. Stig Johnsen  2. Bjørn Egil Nilssen
3. Susanne Utse Olsen 3. Ida Olsen Salamonsson
4. Jan Hansen 4. Jon Arne Johnsen
5. Mona Michelsen 5. Mona Linn Roska