Følgende velges til råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 1 velges fra organisasjoner som representerer

personer med funksjonsnedsettelse og 2 velges politisk:

Medlemmer:                                                    Varamedlemmer:

1. Arne Banne, Tana og Nesseby Lions        1. Bjørg Guttorm, hørselshemmedes landsforbund Vadsø og omegn

2. Oddvar Betten                                             2. Elin Länsman

3. Hanne Iversen Noste                                  3. Astrid Siri             

Funksjonstiden er 4 år og følger kommunestyreperioden.