Som representant til representantskapet i Kontrollutvalgan KO oppnevner Nesseby kommunestyre:

Kåre Ballari