Følgende representanter med personlige vararepresentanter velges til samarbeidsutvalg ved Nesseby

Oppvekstsenter for perioden 2023 – 2027:

Representanter:                                               Vararepresentanter:

Fra politisk:

1. Maria Jensaas                                             1. Nils Henrik Juuso Berg

Fra administrasjonen:

2. Rektor                                                          2…………………………………..