Som barnas representant i plansaker for perioden 2023 – 2024 velges:

Representant: Heidi Jernsletten

Vararepresentant: Per Inge Olsen

Funksjonstiden er 4 år og følger valgperioden