Valggjennomføringen foregår over 2 perioder: 

  • Forhåndsstemmeperioden fra 1. juli til og med fredag før valgdag.
  • I Nesseby er valgdagene søndag 10. september og mandag 11. september .
Informasjon om forhåndsstemming

Stemmelokalet er på rådhuset i Nesseby. Soltunveien 30.

Stemmelokalet vil være åpent mandag til fredag kl. 0900 – 1500 til og med fredag 8. september.

Informasjon om valg i Norge

Link til www.valg.no. Valgdirektoratet har det faglige og overordnede nasjonale ansvaret for gjennomføringen av valg i Norge.

​Informasjon til partier som skal stille liste

Fristen for å levere lister er fredag 31. mars kl. 12.00 - da må listen være kommet til Nesseby kommune.

Listeforslag til kommunestyrevalget  Her vil du etterhvert finne oversikten over listeforslag som kommer inn til kommunestyrevalget 2023 i Nesseby kommune.
Valgansvarlige i Nesseby kommune Valgstyret tar i valgår beslutninger i saker som er hjemlet i valgloven, og som ikke er delegert til kommunedirektøren