Sentralbord - tlf.:   404 40 500
  Sentralbordet er betjent mellom kl. 09.00 og 15.00
E-post: post@nesseby.kommune.no
Faktura epost: faktura@nesseby.kommune.no
Bankkontonr.: 4930.05.02910
Organisasjonsnr.: NO 839 953 062 MVA       
Besøksadresse:

Rådhuset   
Soltunveien 30   
Vesterelvneset

Besøkstiden er fra kl. 09.00 til 15.00   
Avtal gjerne tidspunkt med den du vil besøke.

Postadresse: Unjárgga Gielda/Nesseby Kommune   
Rådhuset   
Soltunveien 30   
9840 Varangerbotn

Vakttelefoner

Legekontor Nesseby:   404 40 600
Akutt legevakt:   113
Nasjonal legevakt:   116 117
Barnevernvakt for Nesseby og Tana:  464 00 371
Viltnemda vakttelefon:  404 40 690

Barnehage

Ragnhild Irene Nilsen Virksomhetsleder barnehage  404 40 580  Send e-post
Lilly Roska Konsulent  404 40 571  Send e-post
Guolli  Avdeling  404 40 581  
Riebanbiedju  Avdeling  404 40 582  
Gussa Avdeling  404 40 583  

Barnevern - Vestre Varanger

Hanne Kjærra Leder  464 00 372  Send e-post
Liss Mikalsen Teamleder  464 00 373  Send e-post
Kristine Larsen Barnas kontaktperson  464 00 374  Send e-post
Carina Hagberg Barnas kontaktperson  464 00 375  Send e-post
Synnøve Brunstrøm Barnas kontaktperson  464 00 376  Send e-post
Stine Martinussen Barnas kontaktperson  464 00 377  

Bibliotek

Bibliotek    404 40 553  Send e-post
Bibliotekbuss    404 40 555  Send e-post
Jørgen Betten Biblioteksjef  404 40 554  Send e-post
Paula Wallén Bibliotekar   Send e-post

Bo og omsorg

Virpi Montonen Virksomhetsleder bo og omsorg  404 40 641  Send e-post
Ina Store Konsulent bo og omsorg  404 40 536  Send e-post
  Avdelingsleder hjemmesykepleie  404 40 648  
  Avdelingsleder institusjon  404 40 654  
Vakttelefon
sykepleier avdeling
   404 40 644  
Vakttelefon sykepleier hjemmesykepleie    404 40 645  
Kjøkken    404 40 656  

Helse og forebygging

Daniel Østmo Virksomhetsleder helse og forebygging  404 40 640  Send e-post
May-Bente Røstgaard Psykiatrisk sykepleier  404 40 667  Send e-post
Heidi Jernsletten Helsesykepleier  404 40 633  Send e-post
Hilde Store Jordmor  404 40 659  Send e-post
Jan Kåre Esbeland Fysioterapeut  404 40 655  
Elin D. W. Johannessen Ergoterapeut  464 00 351  

IT - Vestre Varanger

Sten Gøran Olsen Virksomhetsleder IT  404 40 507  Send e-post
IT support    464 00 399  Send e-post

Næring, plan og teknisk

Jørn Opdahl Virksomhetsleder næring, plan og teknisk  404 40 512  Send e-post
Roy Worvik Aslaksen Avdelingsleder drift og prosjekter  404 40 525  Send e-post
Eli Bomban Konsulent  404 40 524  Send e-post
Einar Hansen Formann vaktmestertjenesten  404 40 517  Send e-post
Ole Petter Skoglund Næringssaker, beredskap og brannsjef  404 40 543  Send e-post

Skole

Kåre Aasprong Virksomhetsleder skole  404 40 577  Send e-post
Lilly Roska Konsulent  404 40 571  Send e-post

Isak Saba senteret

Máret Ingá Smuk Virksomhetsleder språk og kultur  404 40 546  Send e-post
Anette Smuk Buljo Giellakonsuleanta / språkkonsulent  404 40 547  Send e-post
Nina Margit Konsulent / konsuleanta  404 40 545  Send e-post
Ritva Nystad Giellakonsuleanta / språkkonsulent  404 40 552  Send e-post
Åsa Márgget Anti Giellakonsuleanta / språkkonsulent  404 40 548  Send e-post


 

 

 


 

Stab

Eirik Vorren Stabsleder  404 40 505  Send e-post
Bent Johansen Post /arkiv /web  404 40 549  Send e-post
Britt-Inger Olsen Politisk sekretariat / Husbanksaker  404 40 504  Send e-post
Heidi Mathilde Olsen HR-rådgiver/ansvarlig introduksjon   404 40 506  Send e-post
Heidi Thrane Johansen Rådgiver barnehage og skole   404 40 503  Send e-post

Tannlege

 

Resepsjon    789 64 470  Send e-post
Kontor    789 64 473  Send e-post
       
Åpningstider: Mandag-torsdag   0800-1530
  Fredag   0800-1400

Økonomi - Vestre Varanger

Vibeke Rickardsen Økonomisjef  457 79 850  Send e-post
Bente Bakken Lønnskonsulent  404 40 592  Send e-post
Márgget Smuk Økonomirådgiver  404 40 593  Send e-post
Sissel Saua Økonomirådgiver  404 40 590  Send e-post