Medlemmer
Navn Funksjon Representerer Telefonnummer E-post
Inger Kathrine Juuso Leder       
May-Bente Røstgaard Medlem   404 40 667 may.bente.rostgaard@nesseby.kommune.no
Kjell Harald Erichsen Nestleder  FTSSH 414 73 733 kjell.harald.erichsen.com
Marit Kjerstad Medlem AP 916 97 104 maret.kjarstad@nesseby.kommune.no
Jim Njuolla Medlem AP 954 09 496 jimnj@outlook.com

 

Varamedlemmer
Navn Funksjon Representerer Telefonnummer E-post
Eva Katrine Dikkanen Margit Varamedlem FTSSH 955 56 357 evakatrined@gmail.com
Piera Smuk Varamedlem      
Elle Smuk Varamedlem      
Mona-Linn Roska Varamedlem AP 901 80 656 moliro@gmail.com
Torbjørn Holm Varamedlem