Helsesykepleier i kommunen har ansvar for skolehelsetjenesten, helsestasjon for barn 0-6 år, helsestasjon for ungdom og reisevaksinering. Helsesykepleier er også medlem i kommunens tverrfaglige team for tidlig intervensjon. 

Helsesykepleier kan nåes på telefon: 40440633

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/helsestasjon-05-ar

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/skolehelsetjenesten-520-ar

Helsestasjon for ungdom (HFU) - Helsedirektoratet

https://nesseby.samhandlingsmodell.no/

Nesseby – BTI – Bedre tverrfaglig innsats for barn og unge i Nesseby kommune (bedreinnsats.no)