Videregående opplæring

Du trenger videregående opplæring hvis du skal ta høyere utdanning. Du kan også utdanne deg direkte til et yrke. 

Du kan få tilbud om gratis videregående opplæring som voksen hvis du

  • fyller eller har fylt 25 år
  • ikke har fullført videregående opplæring i Norge, men har vitnemål for fullført grunnskole eller tilsvarende

Du kan også få tilbud om videregående opplæring uten rett hvis det er ledig plass. Dette gjelder hvis du har mistet retten til videregående opplæring etter bortvisning, eller hvis du allerede har fullført videregående opplæring. Ved konkurranse om inntak vil du havne sist i køen. Har du krav på voksenrett, skal du få tilpasset undervisning for voksne. 

Du må søke til fylkeskommunen for å få voksenrett. Dette gjør du gjennom vigo.no.

Fullføringsrett

Voksne som har fått plass i videregående opplæring har rett til å fullføre utdanningen. Det gjelder uansett om du har voksenrett eller ikke. 

Realkompetanse 

Du kan ta utdanning på kortere tid hvis du får godskrevet tidligere erfaring. Det heter realkompetanse. Du har krav på gratis vurdering hos fylkeskommunen hvis du har voksenrett. Det er også gratis hvis du er videresendt fra NAV eller din kommune. Noen fylker tar seg også betalt.

Generell studiekompetanse

Du kan få generell studiekompetanse ved å ta seks fellesfag forutsatt at du har fylt 23 år og har minst 5 års utdanning og/eller praksis. Les mer om 23/5-regelen. Du kan også følge voksenopplæring, ordinær undervisning eller ta fagene som privatist. 

Yrkeskompetanse 

Du kan ta fag- og svennebrev som voksen. Det kalles praksiskandidat. Da må du som regel ha minst 5 års allsidig praksis i et lærefag, og bestått teorieksamen før du kan gå opp til fag- eller svenneprøven. Se link til Kompetanse Norge på siden. 

Rådgiving

Er du usikker på hva du trenger og hva du har å bygge på? Både hos NAV og i kommunen finner du rådgivere som kan hjelpe deg videre. Kontakt ditt lokale NAV-kontor.

Du kan også få veiledning på et karriereveiledningssenter. Det finnes offentlige karriereveiledningssentre i de fleste fylker. Kontakt et karrieresenter i ditt fylke.

https://karriere.tffk.no//

Lover og forskrifter

Opplæringslovens § 4A-1 gir rett til grunnskoleopplæring for vaksne, § 4A-2 gir rett til spesialundervisning for voksne, § 4A-3 gir rett til vidaregåande opplæring for vaksne og § 4A-4 regulerer kommunen og fylkeskommunen si plikt til å sørgje for grunnskoleopplæring og vidaregåande opplæring for vaksne.

Voksenopplæringen reguleres i voksenopplæringsloven med forskrifter;

Forskrift om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring og om henvisningen til Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring

Forskrift om studieforbund og nettskoler

Forskrift til voksenopplæringsloven kapittel 4