Vi inviterer med ungdom som:

Trives ute til alle årstider
Vil lære mer om friluftsliv og det å lede aktiviteter og turer for barn og ungdom.
Vil være med å finne ut hvilke «verktøy» vi trenger for å få flere unge med ut på tur


Vi kan tilby:
Et artig og lærerikt utviklingsprogram for jenter og gutter mellom 16-25 år.
Minst to ungdommer fra hver kommune får være med.


Tema som inngår:

  • Turlederrollen
  • Utemat på bål
  • Klær og bekledning
  • Tur- og leirplanlegging
  • Kart, kompass og navigasjon
  • Førstehjelp
  • Sikkerhet og HMS


En lederutvikling som går over 1 år – med mulighet for forlengelse for de som ønsker det
Vær med ut i Europa for å representere Norge i nord.


Vi møtes både fysisk og digitalt


Minst kr 10 000,- i lønn til de som påtar seg jobb som tur-/aktivitetsleder på friluftsskole etc.
Bekledning til de som blir med som tur- og aktivitetsledere


Søk ved å bruke skjema på utinord.no (Nord-Troms) og perletur.no (Finnmark)


For mer informasjon:
Nord-Troms: Berit Lilleberg, 958 25 738 - berit@utinord.no
Finnmark: Karina Sivertsen, 452 70 566 - karina@perletur.no