Unjárgga gielda/Nesseby kommune har lovbestemt plikt til feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Da kommunen ikke lenger har egen feier tilgjengelig, er vi avhengig av å kjøpe denne tjenesten. Selskapet Brannforebygg AS har fått oppdrag om dette inneværende fyringssesong.

Brannforebygg AS gjennomfører tilsyn på vegne av kommunen, og dette er noe som dekkes av feiegebyret i de kommunale avgiftene.

SMS sendes ut til eier av bygg som det skal gjennomføres tilsyn på, dette gjelder både boliger og fritidseiendommer(hytter).

Dersom du ikke har anledning til å være til stede under tilsynet, og/eller tildelt tidspunkt for tilsyn ikke passer for deg – ta kontakt på telefonnummeret som

Brannforebygg AS har ført opp i meldingen. Dersom du ikke får svar på telefonen, kan du sende en SMS til nummeret.

Husk å skrive hvilket gårds/bruksnummer meldingen gjelder.