Da mobbeombudet var på besøk i Nesseby kommune, kom blant annet foreldre og foresatte med innspill til hvordan de kunne bidra til å skape gode fellesskap for alle barn og unge i kommunen. Nesseby kommunes nettverkteams for barn og unge – Nuorra – har systematisert foreldrenes svar og ønsker å presentere svarene her: 

  1. Være en voksen for andres barn også.
  2. Følge med på sosiale medier hva mine barn skriver og gjør.
  3. Være et godt forbilde for barnet mitt på sosiale medier
  4. Prate med barnet mitt om hvordan man behandler andre
  5. Invitere med alle barn på mitt barns bursdagsfeiring
  6. Inkludere alle ved hjemmebesøk
  7. Ha tid til barnet mitt.
  8. Fremsnakke andre foran barnet mitt.
  9. Omtale skolen positivt.
  10. Delta på klasseaktivteter der det er mulig.