Nesseby kommune har i en periode stått uten et fysioterapitilbud. Til en varig løsning er på plass har vi nå fått i stand en midlertidig avtale med fysioterapisenteret i Tana, Kievra (https://www.tanafysikalske.no). Dersom du er i behov av fysikalsk behandling kan du ta kontakt med dem og få oppfølging der. Time kan bestilles ved å ringe dem på 992 27 000 eller sende epost til post@kievra.no.

Fysioterapeut fra Kievra vil også reise til Nesseby og gi behandling her dager halve per uke, utgangspunktet tirsdaget og fredager. Pasienter ved helsesenteret og pasienter som ikke kan reise til Tana, vil bli prioritert på disse to halve dagene.»