Alexandra har siden endt utdanning arbeidet ved Finnmarkssykehuset og bor sammen med familien sin i Tanabru. Hun har både norske, samiske og russiske røtter, noe som gir henne en unik kulturell komptanse. Vi er derfor veldig stolte av å ha rekrutert henne til vår kommune.
Kommunepsykologen skal primært arbeide med forebygging. Sammen med henne skal vi opprette en psykisk lavterskeltjeneste for barn og unge, og hun vil være en sentral figur i å styrke vår systematiske helseforebyggende innsats mot rus og psykiske helseproblemer.
Hun skal også styrke kommunens kompetanse på psykisk helse gjennom undervisning og veiledning. Kommunepsykologen vil være organisert under virksomheten Helse og forebygging på Nyborg.
Smelror skal jobbe tett sammen med helsestasjonen, den nye legetjenesten vår, skolen (inkludert PPT når det er på plass) samt rus- og psykisk helsetjeneste.
Vi er veldig glade for å ønske Alexandra velkommen til Nesseby kommune og ser frem til bidragene hun vil gi vårt lokalsamfunn.
Velkommen, Alexandra!