Sentralbord - tlf.:   404 40 500
  Sentralbordet er betjent mellom kl. 09.00 og 15.00
E-post: post@nesseby.kommune.no
Faktura epost: fakturamottak@nesseby.kommune.no
     
Bankkontonr.: 4930.05.02910
     
Organisasjonsnr.: NO 839 953 062 MVA       
   
Besøksadresse:

Rådhuset
Soltunveien 30
Vesterelvneset

 

Besøkstiden er fra kl. 09.00 til 15.00
Avtal gjerne tidspunkt med den du vil besøke.
Postadresse:

Unjárgga Gielda/Nesseby Kommune
Rådhuset
Soltunveien 30
9840 Varangerbotn

Vakttelefoner

Legekontor Nesseby:  404 40 600
Akutt legevakt:  113
Nasjonal legevakt:  116 117
Barnevernvakt for Nesseby og Tana:  404 40 620

Barnehage

Ragnhild Irene Nilsen Virksomhetsleder barnehage  404 40 580  Send e-post
Lilly Roska Konsulent  404 40 571  Send e-post
Guolli  Avdeling  404 40 581  
Riebanbiedju  Avdeling  404 40 582  
Gussa Avdeling  404 40 583  

Bibliotek

Bibliotek    404 40 553  Send e-post
Bibliotekbuss    404 40 555  Send e-post
Jørgen Betten Biblioteksjef  404 40 554  Send e-post

Bo og omsorg

Virpi Montonen Virksomhetsleder bo og omsorg  404 40 641  Send e-post
Leena Guttorm Avdelingsleder hjemmesykepleie  404 40 648  Send e-post
Siri Arnsteinsdatter Avdelingsleder institusjon  404 40 654  Send e-post
Vakttelefon sykepleier    404 40 644  
Vakttelefon hjemmesykepleie Nord    404 40 647  
Vakttelefon hjemmesykepleie Sør    404 40 646  
Kjøkken    404 40 656  

Helse og forebygging

Daniel Østmo Virksomhetsleder helse og forebygging  404 40 640  Send e-post
May-Bente Røstgaard Psykiatrisk sykepleier  404 40 667  Send e-post
Heidi Jernsletten Helsesykepleier  404 40 633  Send e-post
Hilde Store Jordmor  404 40 659  Send e-post
Jan Kåre Esbeland Fysioterapeut  404 40 655  
Elin D. W. Johannessen Ergoterapeut  464 00 351  

IT - Vestre Varanger

Sten Gøran Olsen Virksomhetsleder IT  404 40 507  Send e-post
IT support    464 00 399  Send e-post

Næring, plan og teknisk

Jørn Opdahl Virksomhetsleder næring, plan og teknisk  404 40 512  Send e-post
Roy Worvik Aslaksen Avdelingsleder drift og prosjekter  404 40 525  Send e-post
Eli Bomban Konsulent  404 40 524  Send e-post
Einar Hansen Formann vaktmestertjenesten  404 40 517  Send e-post
Ole Petter Skoglund Næringssaker, beredskap og brannsjef  404 40 543  Send e-post

Skole

Kåre Aasprong Virksomhetsleder skole  404 40 577  Send e-post
Lilly Roska Konsulent  404 40 571  Send e-post

Språk og kultur - Isak Saba senteret

Máret Ingá Smuk Virksomhetsleder språk og kultur  404 40 546  Send e-post
Anette Smuk Buljo Giellakonsuleanta / språkkonsulent  404 40 547  Send e-post
Nina Margit Konsulent  404 40 545  Send e-post
Ritva Nystad Giellakonsuleanta / språkkonsulent  404 40 552  Send e-post

 

 

 


 

Stab

Eirik Vorren Stabsleder  404 40 505  Send e-post
Bent Johansen Post /arkiv /web  404 40 549  Send e-post
Britt-Inger Olsen Politisk sekretariat / Husbanksaker  404 40 504  Send e-post
Heidi Mathilde Olsen HR-rådgiver/ansvarlig introduksjon   404 40 506  Send e-post
Heidi Thrane Johansen Rådgiver barnehage og skole   404 40 503  Send e-post

Tannlege

 

Resepsjon    789 64 470  Send e-post
Kontor    789 64 473  Send e-post
       
Åpningstider: Mandag-torsdag   0800-1530
  Fredag   0800-1400

Økonomi - Vestre Varanger

Vibeke Rickardsen Økonomisjef  457 79 850  Send e-post
Ina Store Økonomirådgiver  404 40 592  Send e-post
Márgget Smuk Økonomirådgiver  404 40 593  Send e-post
Sissel Saua Økonomirådgiver  404 40 590  Send e-post