Maren er opprinnelig fra Kautokeino, men har de siste 30 årene bodd i Nesseby kommune. Hun har en rik erfaring og en dyp forståelse for det samiske språket, og Nesseby samfunnet. Med en bakgrunn som sosialkonsulent i Nesseby kommune fra 1997 til 2016, og senere som lærer og administrativ leder ved Vadsø videregående skole, er hun godt rustet for denne rollen.
Maren har ledet flere prosjekter, blant annet "Dološ bálgat", som etablerte eldresenteret og integrerte samisk språk i skolene. Ved Vadsø videregående skole startet han/hun prosjektet "Elevtjenesten - med hjertet rundt eleven", som har blitt et viktig tilbud for skolens elever.
Vi ser fram til å se Maren ta med seg sin kunnskap og engasjement til Isak Saba språksenter, og vi er sikre på at hun vil være en stor ressurs for vårt arbeid med å styrke det samiske språket i kommunen vår.
Vi ønsker Maren Ellen Anne Bongo Dikkanen velkommen til sin nye stilling, som hun begynner i 1.oktober.