STENGT - Løype 1 - Klubbvikløypa  
Fra Klubbvik, vest for høyde 198 til Čoskajávri til løype nr. 2 ved Iŋggájeaggi.

STENGT- Løype 2 - Nessebyløypa
Fra parkeringsplassen nord for Nesseby kirkested, etter “Kjærlighetsstien” over myrdrag til “travbanen” ved jordbruksvei opp Bergebydalen, videre langs sti/traktorvei på vestsiden av Bergebydalen til Suoidneguolba og Maððavarjohka hyttefelt. Fra Maddevárjohk krysses Bergebyelva via Boaltán og Leavdnjevárri til Bergebyvann.

STENGT- Løype 3 - Skálvejávriløypa
Fra enden av kommunal vei ved Johnsen, Bunes, til Gálbajohka. Videre langs Gálbajohka etter traktorvei, via Gálbajohkmyra, Snurrejávri og Gárdanjunni til Skálvejávri med avstikker til Gáhkkorjávri. Fra Sør for Skálvejávre og nord for Ghakkorjávre og videre nord for Stállinvarri til løype 2 ved Suoidneguolban.

STENGT- Løype 4 - Nyborgløypa

Fra Nyborglia langs kjøreveien til Nieidavárretoppen. Sør for Neidavárratoppen og østover nord for Hilmar Johnsens hytte også videre herfra til Løype 3 ved Alddáguolban.

STENGT - Løype 5 - Nyborglialøypa
Fra løypekryss sør for E6/E75 nordover mot Varanger Kraft. Europaveien krysses innenfor 50-sonen vest for Varanger Kraft. Videre nord for Varangerbotnmyran til enden av Sukiveien, derfra etter Sukiveien til Nyborgmoen. Avstikkerløype fra nord for Varanger Kraft sydøst ned til bensinstasjonen.

STENGT - Løype 7 - Varangerbotnløypa
Etter linjetraséene mot Vesterelv til syd av Rásnoaivvi. Derfra øst mot E6, som krysses innenfor 60-sonen inn på kommunal vei. Etter kommunal vei til nedre Vesterelv bru. Videre til sørøstsida av kommunal jordbruksvei, langs E6 på østsida av Bjørneberget til Karlbotnhøgda, hvor E6 krysses, til Karlebotn grustak. Avstikkerløype fra nedre Vesterelv bru til rådhuset.

STENGT- Løype 8 - Luohkejeaggiløypa
Fra Karlebotnhøgda til og langs jordbruksveien over Vesterelva, og videre til de vestligste hyttene ved Luohkejeaggi.

STENGT- Løype 9 - Holmvannsløypa  
Fra sandtaket på Karlebotnsletta Fra p-plassen ved Stranz langs kjøre-/gangveien, til overenden av Njiðgojavri og videre til Holmvann.

STENGT- Løype 10  Sirdagohppeløypa
Fra Sirdagohppi til løype nr. 9 på Karlebotn

STENGT- Løype 11 Elášjávriløypa (Leidnun) 
Fra løype nr. 9 ved Mággásuoidnejávri via Rávdoroggi, Bártnajávri, Savetluobbal og Leidnunjohka, Niiladeanoluoppal til Álásjávri.
Avlastningsløype: Fra lille Skitjern langs Skibekken til andre Skivann. Åpnes når øvre del av Álásjávriløypa og/eller Diergiløypa må stenges.

STENGT- Løype 12 - Diergiløypa
Fra løype nr. 7 på Karlebotnsletta ved Ádjalaóguolba og Reatkkaguolba til sørenden av Diergijávri etter kjørevegen som benyttes av reindrifta.

STENGT- Løype 13 - Nyelvløypa
Fra Nyelv via Sundejávri, Sábbenjávri og Holmvann.