Søknad sendes til post@nesseby.kommune.no, eller til Nesseby Rådhus, Soltunveien 30, 9840 Varangerbotn  innen 15.12.2023

Kontakt Máret Inga Smuk tlf.: 404 40 546, epost: maret.inga.smuk@nesseby.kommune.no

 

Retningslinjer for tildeling av kommunens kulturmidler og midler til ungdoms- og idrettsarbeid:

 1. Søknaden må leveres på eget skjema innen fristens utløp, vedlagt årsmelding og regnskap for foregående år og budsjett for inneværende år. 
 2. Det må og vedlegges prosjektbeskrivelse og eventuell resultatbeskrivelse av tidligere tildelte midler.
   
 3. Støtte gis fortrinnsvis til lag og foreninger i kommunen, men kan og gis til samarbeidsprosjekt med andre, så sant prosjektet er i tråd med kommunens hovedmål.
   
 4. Større fremtidsrettede prosjekter som er i tråd med kommunens hovedmål, vil bli prioritert.
   
 5. Politiske partier blir ikke prioritert ved tildeling av kulturmidler.
   
 6. Søkere som driver med aktiv kulturformidling og god markedsføring av kommunen prioriteres.

Søknadsskjema kulturmidler