Virksomheten leverer IT-tjenester slik som innkjøp, vedlikehold, support og drift av datasenter, pc, telefon, nettbrett, skrivere samt øvrige IT-systemer som våre kommuner benytter og tilbyr. IT-support er en av våre satsingsområder der saker kan meldes inn på itsupport@vvit.pureservice.com 

Virksomheten ble opprettet 1. april 2023 og består av 8 ansatte som besto av IT-ansatte fra Vestre Varanger kommunene og ledes fra Unjárgga gielda / Nesseby kommune.