Møteplass / aktivitetstilbud til voksne innvandrere

Vi ser for oss;

  • En uformell sosial møteplass som er åpen for alle over 18 år som ønsker å øve seg på å snakke norsk.
  • Møtene kan variere mellom dagtid og ettermiddagstid, med hyppighet på for eksempel hver 14. dag eller en gang pr mnd.
  • Forskjellige tema hver gang. Eksempler; matlaging, sang/kor, friluftsliv, trening, håndarbeid etc
  • En lavterskel, upolitisk arena hvor kan man snakke om alle mulige ting, man kan diskutere, lære, spørre og utforske språk. 

Nesseby kommune tilbyr 10.000,- til lag- og foreninger som vil arrangere møteplass 4 ganger / aktivitetstilbud 4 ganger til voksne innvandrere.

Hvem kan søke:

Lag- og foreninger i Nesseby kommune kan sende søknad til

post@nesseby.kommune.no med en kort beskrivelse av språkkafe / aktivitetstilbud