Barnevernvakten er barneverntjenestens akuttberedskap, der primæroppgavene til barnevernvakten er å bistå barn, unge og familier i akutte situasjoner.

Barnevernvakten gir hjelp til barn og unge i alderen 0 til 18 år og deres familier. Alle barn og unge kan ringe barnevernet hvis de opplever vold i hjemmet, er usatt

for overgrep eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner.  Også voksne som er bekymret for barn eller unge, kan ringe barnevernvakten på mobil 404 406 20 

Du kommer også i kontakt med barnevernvakten ved å ringe nasjonalt nummer til alarmtelefonen for barn og unge, telefon 116 111

Barnevernvakten.no