Alle har rett til innsyn i kommunens saksdokumenter. Offentleglova definerer i § 4 Definisjoner dokumenter som "organets logisk avgrensede informasjonsmengder lagret på medium for senere lesing, lytting, fremvisning eller overføring som gjelder ansvarsområdet eller virksomheten til organet".

Det trengs ikke noen begrunnelse for å be om innsyn. Det er heller ikke nødvendig å oppgi navn for å be om innsyn. Du kan altså gjøres dette via en anonym e-postadresse om du ønsker det. Det er heller ikke nødvendig å vise til noen lovhjemmel, saksnummer, dokumentnavn el. Det eneste som kreves er at du gir en beskrivelse som gjør det mulig for oss å finne de aktuelle opplysningene/dokumentene du ønsker innsyn i.

Hovedregelen i offentlighetslova er at innsyn skal gis, noe som du finner i lovas § 3. Det er en egen forskrift til offentleglova Forskrift til offentleglova (offentlegforskrifta) som også gir bestemmelser for offentlighet. 

 

Kommunens postliste

Kommunens utvalgsdokumenter