Dato

Kl.

 

Saken skal være levert kommunedirektøren til godkjenning

Utsending

24.08.23

12.00-15.00

Ordinært

10.08

17.08.23

7.11.23

09.00

Ordinært – avgiftssaker

24.10

 31.10.23

21.11.23

09.00

Ordinært – vedtak budsjett

07.11

 14.11.23