Dato

Kl.

 

Saken skal være levert kommunedirektøren til godkjenning

Utsending

22. januar

09.30

Ordinært

 12. januar

 16. januar

14. mars

09.30

Ordinært

 01. mars

 07. mars

30. april

09.30

Ordinært

 18. april

 23. april

28. mai

09.30

Ordinært

 15. mai

 21.mai