Dato

Kl.

 

Utsending

24.10.23

1000

Konstituering av nytt kommunestyre

17.10.23

16.11.23

1000

Ordinært møte

9.11.23

28-29.11.23

09.00-15.00

Politikeropplæring KS

 

12.12.23

1000

Ordinært møte – budsjett

5.12.23