Behov for akutt hjelp

Ta kontakt med din fastlege eller legevakta tlf 116117

Ved livstruende tilstander ring 113.  

Råd og veiledning

Du som er pårørende til en person med rus- og/eller psykiatri problematikk kan få generelle råd og veiledning av fastlege, ruskonsulent eller psykiskhelsearbeider. Vi kan ikke gi ut taushetsbelagt informasjon uten samtykke fra den det gjelder. Men du som pårørende kan gi opplysninger om den som har det vanskelig til oss.  

Dersom du har behov for tjenester fordi din helsetilstand er påvirket av rus- og/eller psykiatri problematikk i familien, anbefaler vi deg enten å snakke med din fastlege, eller at du tar kontakt med rus- og psykiatri tjenesten. 

Barn som pårørende

Hvem er barn som er pårørende?

Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes barnas hverdag.

Det er mange årsaker til at barn er pårørende eller at hverdagen blir vanskelig.​

Det kan være forhold i familien som:

  • psykisk sykdom, fysisk sykdom eller skade

  • demens

  • misbruk av alkohol eller rusmidler

  • når noen av de nærmeste dør

  • samlivsbrudd

  • store økonomiske utfordringer

  • å være vitne til vold i familien

  • forelder som sitter i fengsel

Kontakt oss

Vi oppfordrer alle som er bekymret for et barn som er pårørende til å ta kontakt med oss:

Link barnevern

Link helsestasjon

Bekymring for rusmiddelbruk hos gravide

Gravide rusmiddelavhengige skal tilbys lokale oppfølgings- og hjelpetiltak. Ruskonsulenten i kommunen har ansvar for å følge opp og sikre at den gravide tar imot og retter seg etter hjelpe- og kontrolltiltak, for eksempel utvidet oppfølging på helsestasjon, svangerskapspoliklinikken eller hos fastlege. Dersom hjelpetiltakene ikke er tilstrekkelig, og det er overveiende sannsynlig at fosteret kan bli født med skade, kan den gravide legges inn på institusjon og holdes tilbake inntil barnet er født. Denne muligheten er hjemlet i lov om kommunale helse og omsorgstjenester §10-3. 

Du kan sende en skriftlig bekymringsmelding til Rus og psykisk helsetjeneste. Dersom du ønsker å drøfte en bekymring kan du kontakte oss på telefon.