Om kommunale planer

Noen planer er lovpålagte og andre ikke. Den viktigste lovpålagte planen er kommuneplanen med samfunnsdel og arealdel. Andre planer lages fordi de er forutsetninger for støtteordninger (trafikksikkerhetsplan, kommuneplan for Idrett og fysiske aktiviteter). I tillegg finnes planer som er utarbeidet som verktøy for kommunen med oversikts over aktuelle regler innen et tema og lages etter instrukt fra kommunestyret (språkplanen).

Arbeidet med lovpålagte er gjerne regulert med regler om planarbeidet, medvirkning, høringer, lovlighet, vedtak og klageadgang. Kommunale planer vedtas av kommunestyret. 

I tillegg utvikler kommunens administrasjon interne planer for virksomhetene (arkivplan) og deltar i det lovpålagte regionale planarbeidet. 

 

Regler

Kommuneplanen reguleres av plan- og bygningsloven kapittel 11-14. Økonomiplanen etter kommuneloven§ 14-2 bokstav a