Barnevernvakt

 404 40 620

Vakttelefon teknisk

 404 40 518

Vakttelefon sykehjemsavd. /akutt/ sykepleier

 404 40 644