Vi oppfordrer alle til om å sende inn søknad så tidlig som mulig og minner om at gode kart er en forutsetning for at søknaden kan behandles.

Søk her:
https://www.nesseby.kommune.no/soek-dispensasjon.594920.no.html